Category: Forskning

Kurs Horizon Europe – Grant week

      I samarbeid med Forskningsrådet vil det tilbys kurs i Bergen for alle som jobber med søknader til Horizon Europe. Foreløpige datoer for kursene er 10., 11., og 12. januar.