Category: Undervisning og studentsaker

BIO216 Toksikologi-studentene på besøk hos Equinor

På tirsdag denne uken var studentene i BIO216 på bedriftsbesøk til Equinor på Sandsli. Studentene fikk lære mer om Equinor sin omfattende bruk og håndtering av kjemikalier, risikovurderinger, toksisitetstesting, miljøpåvirkning og HMS. Et skifte til «grønne» kjemikalier og utfasing av…

Tor 21. mar. Underviserseminar ved MatNat – PÅMELDING SENEST 23. FEBRUAR

Til alle undervisere ved fakultetet For tredje gang vil fakultetet og Pedagogisk akademi ønske velkommen til underviserseminar. Underviserseminaret arrangeres 21. mars kl. 08.30 -16.30. Seminaret holdes i UiB Læringsarena i Nygårdsgaten 5. Tema i år er Problembasert læring og samarbeid i grupper Frist for påmelding er…

Tor 7. mars. Masterpresentasjon, Cecilie Danielsen

Piscine orthoreovirus-1 (PRV-1) infection dynamics: Investigation through temporal profiling of factors affecting viral susceptibility, infectiousness, and persistence in Atlantic salmon Tid: 13.15-13.45 Sted: Konferanserom A, VilVite, Thormøhlensgt 51

Innspill til forslag til kvalitetssystem og veileder

[Det er instituttets utdanningsleder som koordiner saken ved BIO.  Ta kontakt med anne.bjune@uib.no om dere har spørsmål eller innspill] Utdanningsutvalget satte våren 2023 ned en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til revidert kvalitetssystem for utdanning ved…