Category: Utlysninger

Oppretter stipend for grønne masteroppgaver

Gjennom Klimafondet kan studenter på alle fakulteter ved UiB søke om det nyopprettede stipendet Grønn master. Målet med stipendet er å inspirere studenter til å skrive masteroppgave om klima, miljø og bærekraft. Les hele saken i PåHøyden: https://pahoyden.no/baerekraft-klimafondet-klimanoytralt-uib/oppretter-stipend-for-gronne-masteroppgaver/125864 

Insentivordning for studiekvalitet

Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomstrømning. Søknadsfrist i 2023 er 24.mars I 2023-potten ligger det kr 1,250 000 som inkluderer 100 000 til årets Uglepris. Søknadsfristen er 24.mars for…