Category: Utlysninger

Tilskotsordningar for å styrke tilgangen på fleksibel og desentralisert utdanning

HK-dir lyser ut til saman 196,8 millionar kroner til to tilskotsordningar for å styrke tilgangen på fleksibel og desentralisert utdanning over heile landet. Fagskular, universitet/høgskular og studiesenter kan søkje. Søknadsfrist: 14. april 2023 innen kl 12:00 Les utlysningen: https://hkdir.no/program-og-tilskot/tilskotsordningar-for-aa-styrke-tilgangen-paa-fleksibel-og-desentralisert-utdanning

UIB IDÉ – Har du ein god idé? Søk støtte.

UiB idé gir tilsette og studentar mogelegheit for å søkje støtte til gode innovasjonsidear, som må utviklast og testast før dei blir utvikla vidare. Maksimalt støttebeløp er 500 000 kroner for forskarprosjekt, og 100 000 kroner for studentprosjekt. Søknadsfrist er…