Category: Utlysninger

Utlysning av midler til nettverks-og prosjektutvikling for 2023

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører på Vestlandet. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging, prosjektutvikling og formidlingsaktivitet. Søknadsdatabasen vil åpne 1. september 2023.…

Dyrevernalliansens forskningsfond utlyser midler

Forskere og studenter hos dere er hjertelig velkomne til å søke om midler.  I 2023 vil det bli utdelt inntil 1.500.000 kroner. Søknadsfristen er 20. september 2023. Les mer:  https://dyrevern.no/dyrevernalliansens-forskningsfond/

To UiB utlysninger med frist i september og oktober

Utlysning av midler til forprosjekter og faglig pilotarbeid 2023 – UiBs Humaniorastrategi søknadsfrist 29. september 2023 Retningslinjer Søknadsskjema Sluttrapport Midler til samarbeidsprosjekt og faglige møteplasser innen Globale samfunnsutfordringer 2023 søknadsfrist 2. oktober 2023