Month: november 2022

Økonomioppdatering 11.11.2022

Budsjett 2023: Det arbeides fremdeles med fordeling av budsjett 2023 på fakultetsnivå, og vi kjenner ennå ikke de endelige tallene. Men som nevnt i denne spalten tidligere forventer vi at budsjett 2023 blir strammere for alle.

Hilsen fra instituttet 11.11.2022

Hei! Denne uken kommer en oppdatering fra oss teknikere ved BIO. Mange av oss er for tiden travelt opptatt med flytting av laboratorier. Det er ingen enkel prosess! Det er mye som skal gjøres og mye å ta stilling til.…

Skal du ha besøk av en gjesteforsker?

Instituttet har oppdatert rutinene for mottak av gjesteforskere og samlet disse på BIO-ansatt siden på Mitt UiB.  Der finner du skjema for registrering av gjester, flytskjema for den administrative prosessen samt et standard velkomstbrev til gjester: Gjesteskjema Flytskjema Velkomstbrev til…

Nytt om NFR utlysningane

Meld deg på søkjarwebinar i haust Skal du søkje på ei av dei store NFR utlysingane for forskingsorganisasjonar i 2023? I haust held NFR ei rekkje tematiske webinar for deg som skal søkje.  Opptak frå søkjarwebinar: https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/sokjarwebinar-haust/