Category: Nyheter fra BIO

Bruk sekvenslaben!

BIO har sin egen sekvenseringslab for Sanger-sekvensering.  Denne er nå lokalisert i 2. etasje av Biologen, A-blokken – i korridoren ved siden av administrasjonen: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=2&center=5.332266,60.380696&zoom=18&campusid=340&sharepoitype=poi&sharepoi=1000723342

Hilsen fra instituttet 3.2.2023

Hei Alle, Øyvind Halskau går av som faggruppeleder for MOL. Øyvind og jeg har diskutert dette over en tid og det har vært en vanskelig beslutning for både ham og meg. Øyvind har gjort en fantastisk jobb som faggruppeleder på…

Hilsen fra instituttet 27.01.2023

Siden dette er min første leder, starter jeg med en oppsummering. Årene siden 2016 har kommet med store endringer for det molekylærbiologiske Fagmiljøet.  Vi har sett store utskiftinger av personell på alle nivåer, og til tross for ansettelse av dyktige…

Økonomioppdatering 27.01.2023

Gratulerer med et godt gjennomført 2022! Kjære kolleger.  Gjennom 2022 har vi jobbet hardt med økonomiske tiltak på ulike fronter, deriblant areal, og det har hatt en betydelig effekt. Takk for en solid innsats til alle sammen for at vi…

Jukeslapp til den Globale Kunming-Montréal Naturavtalen

Den 19. desember ble Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15) i Montreal. Synes du avtalen og problemstillingen den forholder seg til framstår som kompleks og uoversiktlig? Fortvil ikke! Vigdis Vandvik og CeSAM har…

Hilsen fra instituttet 20.01.2023

Hei dere, Det er på sin plass å begynne med noe som jeg for min del mener er en god nyhet. Selv om ikke regnskapet for 2022 er offisielt lukket ennå, ser det ut til at vi nesten har greid…