Hilsen fra instituttet 17.03.2023

Foto: privat

Bærekraftig satsing på bærekraft

Bærekraftsperspektivet har kommet sterkere i fokus i de senere år, og det er bra. BIO har også en rolle å spille her, og det er betimelig at bærekraft løftes frem som en naturlig del innen vår forskning og undervisning i biologi.