Hilsen fra instituttet – 7.10.2022

Hei!

Denne uken kommer en oppdatering fra studieseksjonen. Jeg er leder for den flotte studieseksjonen som de fleste kjenner godt til og som jeg er utrolig stolt av! De siste ukene (månedene) har vært veldig hektiske, men nå er det meste etter semesterstarten og studieplanendringsarbeidet falt på plass. Vi har meldt inn studieplanendringene til fakultetet og vi håper de fleste går fint igjennom. Det er jobbet spesielt mye med utdanningsplanen til siv-ing’en i havbruk og det blir litt mer fleksibilitet for studentene som vil reise på utveksling, noe de har etterspurt lenge. Når vi får klarsignal fra fakultetet på at våre endringer er godkjente så legger vi ut referatene på nettsidene våre for råd og utvalg. Arbeidet med programevalueringene går framover, og vi setter særlig stor pris på å få med studentenes stemmer med her. Oppdateringer om evalueringene kommer etter jul.

Vi har hatt et veldig spennende lærermøte om studentworkload og det virker som at flere ser på dette på sine emner, det er kjempebra! Si gjerne fra om noen ønsker hjelp til å se på dette for sine emner, studieseksjonen hjelper gjerne til!

Fra 18 oktober arrangerer fakultetet karriereuken REALISER – der målet er å øke kunnskap om overgangen fra studier til arbeidsliv. Ta gjerne en tur oppom Realfagbygget og se, mer om tidspunkter i kalenderen til fakultetet.

Til slutt vil jeg minne om Lærersamlingen på Voss 28-29 november. Temaet er vurdering, og jeg ser fram til mange spennende diskusjoner rundt dette.

Håper alle får en fabelaktig helg!

Beate

***

Beate Ulrikke Rensvik

Studieleder

Hilsen fra instituttet – 30.9.2022

Hei alle,

I forrige uke var Julie og jeg på møte i Forhandlingsutvalget på UiB. Der kom fagforeningene med innspill på at ansatte på BIO opplever informasjonen rundt tiltak rettet mot å bringe vår økonomi i balanse som mangelfull. Som respons på dette oppretter vi nå en ny spalte i BIOnytt der vi orienterer om hva som skjer rundt økonomi og arealprosessen. Jeg vet vi alltid kan informerer mer og at mange av dere er berørt av disse prosessene. Så håper jeg vi i tiden framover vil få dette bedre til.

Som jeg nevnte i min forrige leder har vi nå utarbeidet nye rutiner for fordeling og oppfølging av pliktarbeid til PhD stipendiater (Filen kan du også finne på BIOs internside på MittUiB.) Det er faggruppeleder som har ansvar for å forvalte denne viktige resursen til BIO og det er viktig at vi greier å fordele den på en god og rettferdig måte, slik at PhD kandidatene og emneansvarlige har god forutsigbarhet når det gjelder undervisningsassistanse.

Tirsdag denne uken var en gledens dag! Vi hadde instituttrådsmøte og fikk vedtatt vår nye strategiske plan og handlingsplan. Endelig! Tusen takk til alle dere som har bidratt med kritiske og konstruktive innspill og tusen takk til ledergruppen og spesielt Jon Vidar og Julie som virkelig har drevet dette igjennom de siste månedene. Jeg er veldig fornøyd med planen. Nå gjelder det at den ikke havner i skuffen, men heller blir brukt som et aktivt verktøy i den videre driften og utviklingen av vårt flotte og viktige institutt. Jeg gleder meg! Nå skal den strategiske planen oversettes til engelsk og vi skal få den ut på nett i fin innpakning.

På oppdrag fra fakultetet har vi også fått vedtatt vår handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold. Lill Knutsen, Harald Lunde Sæbø og Christiane Eichner har utgjort en arbeidsgruppe med å utarbeide et utkast til planen og de gjorde en helt ypperlig jobb.

Her er en fantastisk god og imponerende nyhet. Alicia Barraclough har fått et ERA-NET BIODIVERSA+ prosjekt. Prosjektets tittel er «Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea”. Dette prosjektet kommer på toppen av KSP-prosjektet hun fikk fra NFR før sommeren. Virkelig imponerende. Alicia er post doc knyttet til CeSAM senteret, og det er veldig gledelig å se alt det gode arbeidet som foregår der. Gratulerer til Alicia og alle andre som har bidratt her.

Da gjenstår det å ønske dere alle en riktig god helg. Jeg håper dere får mulighet til å nyte den fine høsten.

Hilsen Ørjan