Month: oktober 2023

Avvik i håndtering av problemavfall i TM55

Et nytt avvik er registrert på BIO på grunn av mangelfull lukking av gule avfallsbokser (problemavfall). To bokser har blitt plassert på avfallsrommet i T55 med hansker og annet avfall synlig stikkende ut av lokket. Dette er ikke akseptabelt, selv…